contoc Logo Retina Teilnahme an der Studie bis 12 Juli 2020 möglich! Participation in the study possible until 12 July 2020!

contoc – NED nl

Geachte heer of mevrouw,

De bijzondere situatie van de COVID-19 pandemie heeft u allen als pastoraal werkers, predikanten en priesters op de proef gesteld.
Door middel van dit internationale en oecumenische onderzoek willen we meer te weten komen over wat u in deze tijd heeft bewogen, welke rol vooral digitale vormen van communicatie hebben gespeeld voor uw pastorale en kerkelijke praktijk, en welke mogelijkheden en uitdagingen u heeft ontdekt voor de kerk als gevolg van deze crisis.

Onze studie richt zich met name op de vraag naar de digitale aanwezigheid van de kerkpraktijk in de COVID-19 pandemieperiode vanaf medio maart 2020.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw ervaringen en beoordelingen van deze tijd om perspectieven te krijgen voor de toekomst en danken u voor uw deelname!

Het duurt ongeveer 30 minuten om de enquête in te vullen.

invullen vragenlijst